Venues

ying_mu_kuai_zhao_2018-03-26_xia_wu_5.05.57.png

AB

Shin Kong Cinemas

Add.: 4F, No. 36, Xining S. Rd., Taipei City

Tel: 02-2314-6668

TIDF Phone Line(04.30 - 05.09):0983-169-620

 

CD

SPOT Huashan

Add.: Hall M6, No. 1, Sec. 1, Bade Rd., Taipei City

Tel: 02-2394-0622

TIDF Phone Line(04.30 - 05.09):0983-163-728

 

E

Taiwan Contemporary Culture Lab

Add.: No. 177, Sec.1, Jianguo S. Rd., Taipei City

Tel: 02-8773-5087

 

2021map2_0.png

F

Lightbox Photo Library

Add.: No. 19, Ln. 269, Sec. 3, Roosevelt Rd., Taipei City

Tel: 02-2367-8161