Partners

► Extra Bonus for Ticket Holder

Mu Balance mu_ping_heng_logo_han_zi_.png
Date|05.01 – 07.31

Change Tone changetone_logo.png
Date|05.01 – 05.31

SPOT Huashan cinema guang_dian_hua_shan_logo.png
Date|05.15 – 05.31

SPOT Café Lumière guang_dian_jia_bei_shi_guang_logo.png
Date|05.10 – 05.19

SPOT Huashan designs guang_dian_sheng_huo_.png
Date|05.10 – 05.19

Vieshow Cinemas 
Date|05.10 – 05.19

TFAI Souvenir Shop & Lounge guang_ying_logo.png
Date|05.11 – 05.19

TFAI Library
Date|05.10 – 05.19

► Merchandise

TIDF x Pam Pam Liu TEE-Shirt

※At TFAI Souvenir Shop & Online Shop from 05.01 WED

2024_t-shirt_sticker.png

TIDF x Change Tone 3/4 Socks

※At TFAI Souvenir Shop & Online Shop, Change Tone stores & online shop from 05.01 WED

2024_socks.png

 

► Survey Reward

survey_reward.png

 

► Audience Award

2022-tidf-guan_zhong_piao_xuan_li_.png