Partners

►Extra Bonus for Ticket Holder

SPOT Huashan cinema guang_dian_hua_shan_logo.png
Date: 05.06 – 05.31
 
SPOT Huashan designs guang_dian_sheng_huo_.png
Date: 05.06 – 05.15
 
SPOT Café Lumière guang_dian_jia_bei_shi_guang_logo.png
Date: 05.06 – 05.15
 
TFAI Lounge guang_ying_logo.png & Souvenir Shop  
Date: 05.06 – 05.15
 
Vieshow Cinemas 
Date: 05.06 – 05.15
 

►'Formosan Wolf' Merchandise

lian_ming_shang_pin_.png
TIDF mascot 'Formosan Wolf' is created by Gertjan ZUILHOF, TIDF 2018 Guest Curator, artist
Where to buy:
TFAI Souvenir Shop
 

►Audience Award

2022-tidf-guan_zhong_piao_xuan_li_.png